Wydarzenia

Eksperymentalne Place Zabaw w Szczecinie 2014- 2016 r.
W TWORZĘ SIĘ od 2014 r. realizowany jest  projekt „Zabawy Sztuką – Eksperymentalne Place Zabaw w Szczecinie”. Pomysł opiera się na wykreowaniu i udostępnieniu mieszkańcom Szczecina oraz regionu kilku przestrzeni artystycznych (placów zabaw), nawiązujących do różnych dziedzin sztuki. Ich przygotowaniem zajmują się zaproszeni do projektu artyści, lokalni animatorzy oraz młodzi mieszkańcy miasta. Place powstają w przestrzeniach miejskich i galeryjnych. W ramach każdego placu odbywają się liczne warsztaty, wystawy, spotkania oraz akcje i działania artystyczne.

 

Eksperymentalne Place Zabaw TWORZĘ SIĘ

Wydarzenia w 2014 r.
-Digital Playground
-Ekstremalny Plac Zabaw 
-Emocjonalny Plac Zabaw 
-Ilustrowany Plac Zabaw
Wydarzenia w 2015 r.
-Fotograficzny Plac Zabaw
-Dźwiękowy Plac Zabaw
-Miejski Plac Zabaw
-Digitalny Plac Zabaw

 

Projekt dofinansowany jest ze środków Miasta Szczecin oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.