Miejsce

TWORZĘ SIĘ to galeria sztuki dla dzieci i młodzieży realizująca autorski program edukacji kulturalnej, opracowany przez Fundację Las Sztuki. Celem miejsca jest pobudzanie twórczego rozwoju młodych mieszkańców Szczecina oraz kształtowanie świadomych i wrażliwych uczestników życia społecznego. Twórcom zależy na prowadzeniu miejsca nowoczesnego i intrygującego,  przyjaznego dzieciom i młodzieży wszystkich środowisk, w którym można tworzyć i wypowiadać się bez ograniczeń.
Przestrzeń galerii podzielona jest na dwie części:
-edukacyjną, w której odbywają się warsztaty, pokazy filmów, wykłady i spotkania
-wystawienniczą, w której prezentowane są tematyczne, interaktywne wystawy tworzone dla młodych ludzi,  przy współpracy z nimi; w tej części prezentowane są również efekty działań twórczych i warsztatów

1. TWORZĘ SIĘ_Ekstremalny Plac Zabaw    Ekstremalny Plac Zabaw fot. Patryk Paluszek

Od samego początku w galerii TWORZĘ SIĘ realizowany jest   projekt edukacyjno-artystyczny „Eksperymentalne Place Zabaw w Szczecinie”. Pomysł opiera się na wykreowaniu i udostępnieniu mieszkańcom Szczecina oraz regionu kilku przestrzeni twórczych (placów zabaw), nawiązujących do różnych dziedzin sztuki. Ich przygotowaniem zajmują się zaproszeni do projektu artyści, lokalni animatorzy oraz młodzi mieszkańcy regionu. Place powstają w przestrzeniach miejskich i galeryjnych. W ramach każdego placu odbywają się liczne warsztaty, spotkania oraz akcje, a także działania w przestrzeni miasta.
Projekt dofinansowany jest ze środków Miasta Szczecin oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

TWORZĘ SIĘ - fot. Łukasz Szełemej     TWORZĘ SIĘ_Dzikość Serca, N. Szostak

O Twórcach
TWORZĘ SIĘ jest owocem współpracy Domu Kultury 13 muz oraz Fundacji Las Sztuki.
Galeria powstała 1 czerwca 2014 roku. Jest kontynuacją i rozwinięciem działań rozpoczętych w 2013 r. w ramach kampanii społeczno-artystycznej „Przepraszam! Tworzę się”,  towarzyszącej festiwalowi inSPIRACJE. Twórcy inicjują kreatywne działania dla dzieci i młodzieży oraz promują nowoczesną edukację kulturalną. Stawiają na niekonwencjonalne podejście i naukę pozaformalną: nowe media, interaktywne instalacje, obiekty, działania łączące różne dziedziny sztuki, akcje w przestrzeni miejskiej, produkcja wydarzeń artystycznych dla najmłodszych i możliwość prezentacji swoich prac w przestrzeni galerii.