Miejsce

TWORZĘ SIĘ to galeria sztuki dla dzieci i młodzieży realizująca autorski program edukacji artystycznej, opracowany przez Fundację Las Sztuki. Celem nowego miejsca jest pobudzanie twórczego rozwoju młodych mieszkańców Szczecina oraz kształtowanie świadomych i wrażliwych uczestników życia społecznego. Twórcom zależy na powstaniu miejsca intrygującego i przyjaznego dzieciom wszystkich środowisk, w którym można tworzyć i wypowiadać się bez ograniczeń.
Przestrzeń nowej galerii podzielona jest na dwie części:
– edukacyjną, w której odbywają się warsztaty, pokazy filmów, wykłady i spotkania
– wystawienniczą, w której prezentowane są wystawy tworzone dla dzieci ale również przez dzieci, a także efekty działań twórczych

1. TWORZĘ SIĘ_Ekstremalny Plac Zabaw    Ekstremalny Plac Zabaw fot. Patryk Paluszek

W TWORZĘ SIĘ realizowany jest obecnie projekt „Zabawy Sztuką – Eksperymentalne Place Zabaw w Szczecinie”. Pomysł opiera się na wykreowaniu i udostępnieniu mieszkańcom Szczecina oraz regionu kilku przestrzeni artystycznych (placów zabaw), nawiązujących do różnych dziedzin sztuki. Ich przygotowaniem zajmują się zaproszeni do projektu artyści, lokalni animatorzy oraz młodzi mieszkańcy miasta. Place powstają w przestrzeniach miejskich i galeryjnych. W ramach każdego placu odbywają się liczne warsztaty, spotkania oraz akcje, a także działania artystyczne.
Projekt dofinansowany jest ze środków Miasta Szczecin oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

TWORZĘ SIĘ - fot. Łukasz Szełemej     TWORZĘ SIĘ_Dzikość Serca, N. Szostak

O Twórcach
Miejsce sztuki dla dzieci i młodzieży powstało 1 czerwca 2014 roku. TWORZĘ SIĘ jest owocem współpracy instytucji kultury13 muz oraz Fundacji Las Sztuki. Jest to kontynuacja, a także rozwój działań realizowanych w 2013 r. w ramach kampanii społeczno-artystycznej „Przepraszam! Tworzę się”.
Twórcy inicjują kreatywne działania dla dzieci i młodzieży oraz promują nowoczesną edukację kulturalną. Stawiają na niekonwencjonalne podejście i naukę pozaformalną: nowe media, interaktywne instalacje, obiekty, działania łączące różne dziedziny sztuki, akcje w przestrzeni miejskiej, produkcja wydarzeń artystycznych dla najmłodszych i możliwość prezentacji swoich prac w prawdziwej galerii. Organizatorzy zamierzają gromadzić prace dzieci, aby utworzyć w przyszłości Dziecięcą Kolekcję Sztuki. Planują również prezentować i udostępniać ciekawe wydawnictwa dla dzieci i młodzieży oraz organizować konkursy plastyczne.